Bankyň salgylary we aýratyn bellikleri

Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky
Bank amallaryny amala aşyrmaklyga 2001-nji ýylyň 9-njy ýanwaryndaky 90,25 belgili baş ygtyýarnama

Hukuk salgysy: 744000, Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 79

Faks +99 (312) 92-07-04, +99 (312) 44-03-03

SWIFT код - TNBKTM2X

Web-sahypasy: http://www.tnbk.tm/
E-mail: info@tnbk.tm

Türkmenistanyň Merkezi bankyndaky habarçy hasaby:

MFO: 390101506
SGK: 101301000407
Habarçy hasaby: 21101934110100900009000
Kodlar:
HSUK : 09721327
DEBU : 1308
YIGDK: 65121
HÝKGHGDK : 11
EG: 11
EEÝB : 126500000
«Türkmenistan» TDTB-niň kabulhanasy
Adres : Aşgabat ş., Görogly köç., 79
Telefon : + 99 (312) 92-07-35

 

Turkmen