TDTB “Türkmenistan” walýuta alyş-çalyş nokatlary

 

 №

Ýerleşýän ýeri

Adresy

Iş wagty

1

ş.Aşgabat TDTB “Türkmenistan”

Aşgabat ş.

Görogly köçesiniň 79 jaýy.

9.00 – 19.00 (Ýekşenbe 9.00– 18.00)

2

ş.Aşgabat “Diýar” şahamçasy

Aşgabat ş.

2-nji Çyrçyk geçelgesiniň, 2 A jaýy.

9.00 – 18.00

3

ş.Aşgabat “Azatlyk” şahamçasy

Aşgabat ş

2009 belgili köçesiniň 30-A jaýy.

9.00 – 18.00

4

ş.Aşgabat

Aşgabat şäheriniň

Magtymguly şaýolunyň 73-nji jaýy, "Türkmenistan" döwlet söwda merkezi

9.00 – 18.00

5

ş.Aşgabat “Köpetdag” şahamçasy

Aşgabat şäheriniň

Parahat 4/2 kiçi şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 45-nji A jaýy.

9.00 – 18.00

6

ş.Aşgabat “Döwletli” şahamçasy

Aşgabat şäheriniň

2060 belgili köçesiniň 16-njy A jaýy.

9.00 – 18.00

7

ş.Aşgabat “Kesearkaç” şahamçasy

 Aşgabat ş.

1959-njy köç., 2 A jaýy.

9.00 – 18.00

8

ş.Aşgabat “Bereketli” şahamçasy

 Aşgabat ş.

1916-njy köç., 39 B jaýy.

9.00 – 18.00

9

ş.Aşgabat “Altyn Asyr” şahamçasy

 Aşgabat ş.

Garaşsyzlyk şaýolunyň 8-nji jaýy.

9.00 – 18.00

10

ş.Aşgabat “Gündogar” şahamçasy

Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany A. Nyýazow şaýolunyň 655 salgydaky “Altyn Asyr” Gündogar bazarynyň “B” bölüminiň B/183-BG we B/184-BG belgili otaglary

9.00 – 18.00

11

Ahal welaýat “Ännew” şahamçasy

Ahal welaýatynyň

Ak bugdaý etrabynyň

Änew şäherçesiniň

Çary Wellekow köçesiniň 1-nji jaýy. 

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 16.00)

12

Ahal welaýat “Tejen” şahamçasy

Ahal welaýatynyň

Tejen şäheriniň Annamyrat Saryýew köçesiniň 10-njy jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

13

Ahal welaýat “Abadan” şahamçasy

 Ahal welaýatynyň

Abadan şäheriniň

Abadan şaýolunyň 265-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

14

Ahal welaýat “Baharly” şahamçasy

 Ahal welaýatynyň

Baharly şäherçesiniň Beýik ýeňşiň 50 ýyllygy köçesiniň 33-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

15

Balkan welaýat  “Balkan” şahamçasy

Balkan welaýatynyň

Balkanabat şäheriniň

197-nji kwartaly.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

16

Balkan welaýat  “Türkmenbaşy” şahamçasy

 Balkan welaýatynyň

Türkmenbaşy şäheriniň

A. Magtymow köçesiniň 4-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

17

Balkan welaýat 

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Watançy” myhmanhanasy

10.00 – 17.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

18

Balkan welaýat  “Altyn Dag” şahamçasy

Balkan welaýatynyň

Gumdag şäheriniň 7-nji kwartaly

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

19

Balkan welaýat  “Serdar” şahamçasy

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy köçesiniň 7-nji A jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

20

Lebap welaýat  “Lebap” şahamçasy

Lebap welaýatynyň

Türkmenabat şäheriniň

S. Nyýazow şaýolynyň 52-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 16.00)

21

Lebap welaýat 

Türkmenabat şäheriniň

Lebap welaýat alyjylar jemgyýetiniň №1

Merkezi bazar,

G. Rejebow köç.44-jaýy

9.00 – 16.00 (Ýekşenbe 9.00– 15.00)

Bazaryň iş tertibine laýyklykda bellenilýär

22

Lebap welaýat  “Amul” şahamçasy

Lebap welaýatynyň

Türkmenabat şäheriniň

Akdepe köçesiniň 1-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

23

Lebap welaýat  “Mary” şahamçasy

Mary welaýatynyň

Mary şäheriniň

Mollanepes köçesiniň 45-nji jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 16.00)

24

Lebap welaýat  “Sanjar” şahamçasy

Mary welaýatynyň

Baýramaly şäheriniň

Kurortnyý kwartaly.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 13.00)

 

25

Lebap wel. “Atamyrat” şahamça

Aşgabat ş.,2002/5 köç. 11-nji jaýy

9.00 – 18.00

26

Daşoguz welaýat “Daşoguz” şahamçasy

Daşoguz welaýatynyň

Daşoguz şäheriniň

10 ýyl Abadanlyk köçesiniň 6-njy jaýy.

9.00 – 18.00 (Ýekşenbe 9.00– 16.00)

Turkmen